Ապարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ավագ դպրոցը հիմնադրվել է 2009թ.: Դպրոցի պատմությունը սկսվել է  1903թ.-ից` Եղիշե Վարժապետի /Փառանձնունի / նախաձեռնությամբ: Դպրոցում  սովորում են  182 աշակերտներ:Դպրոցում գործում  է հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի դասարաններ:Դպրոց ապահովված  է  նոր գույքով, ունենք քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի լաբորոտորիաններ, նաև  երկու համակարգչային սենյակներ: Դպրոցի տերիտորիայում ունենք ուսումնամարզական հրապարակ: Այս ամենը նպաստում է  աշակերտների կրթության բովանդակության բարձրացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, անձի համակողմանի  և ներդաշնակ զարգացմանը: