Ապարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ավագ դպրոցը հիմնադրվել է 2009թ.: Դպրոցի պատմությունը սկսվել է  1903թ.-ից` Եղիշե Վարժապետի /Փառանձնունի / նախաձեռնությամբ: Դպրոցում  սովորում են  182 աշակերտներ:Դպրոցում գործում  է հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի